SIÓDEMKI - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Zegar

Najnowsza galeria

GP GMINY SABNIE
Ładowanie...

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 195, wczoraj: 170
ogółem: 1 384 894

statystyki szczegółowe

REGULAMIN 2015/2016

POWIATOWA LIGA PIŁKARSKICH SIÓDEMEK

(Powiat Sokołów Podlaski)

REGULAMIN ROZGRYWEK

SEZON 2015/2016

1.      Do rozgrywek mogą przystąpić wszystkie amatorskie drużyny z terenu powiatu sokołowskiego (drużyny wiejskie, osiedlowe, zakładowe, szkolne)  
2.      Do rozgrywek za zgodą Zarządu Ligi mogą przystąpić drużyny z miejscowości ościennych z poza powiatu sokołowskiego. 
3.      Sezon 2015/2016 zostanie podzielony na  I ligę (12 zespołów), oraz na II ligę (jedna  grupa - do 12 zgłoszeń  lub dwie grupy powyżej 12 zgłoszeń). W przypadku zgłoszeń 16 lub mniej zespołów, nie będzie podziału na I i II ligę.
4.      Do rozgrywek mogą przystąpić drużyny, które spełnią wszystkie wymogi formalne. Termin dostarczenia dokumentów upływa z dniem 30.08.2015. (niedziela- ostatni turniej letni w Repkach).  Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie, spowoduje że drużyna nie będzie ujęta w terminarzu.
5.      Terminarz będzie dostępny na stronie siodemkigokis.futbolowo.pl oraz na siodemkigokis1.futbolowo.pl i na siodemkigokis2.futbolowo.pl na 4-5 dni przed inauguracją rozgrywek. Planowany start ligi  to 9.09.2015
6.      Każda drużyna musi dostarczyć do organizatora: ,,Kartę zgłoszenia” (dane o drużynie);  ,,Listę zgłoszeniową” - musi być wypełniona w dwóch egzemplarzach, jeden zostaje u organizatora, drugi będzie obowiązkowy na każdym meczu do wypełnienia protokołu; oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek; oraz uiścić opłaty - wpisowe 30 zł. od drużyny na cały sezon + kaucja zwrotna 200 zł od drużyny (cześć drużyn posiada jeszcze częściowo środki z sezonu 2014/2015 + ubezpieczenie 30 zł. (rok kalendarzowy) – dotyczy nowych drużyn. Kolejnym warunkiem startu w rozgrywkach jest opłacenie zaległych składek.
       W tym sezonie drużyny nie wpłacają opłat za sędziowanie do organizatora, tylko opłacają sędziego- drużyna gospodarzy przed każdym spotkaniem. Opłaty sędziowskiej nie płacimy po meczu, tylko przed meczem. W tym roku stawka za sędziowanie wynosi 40 zł. za mecz. Nie opłacenie sędziego skutkuje tym, że drużyna gospodarzy otrzymuje walkower. 

7.      Rozgrywki I i II ligi będą prowadzone w systemie jesień- wiosna (mecz i rewanż), po zakończeniu sezonu z I ligi do II ligi spadają automatycznie trzy ostatnie drużyny, z II ligi awans uzyskają trzy najlepsze zespoły. W przypadku zgłoszeń np. 16 lub mniej zespołów będzie tylko jedna liga z podziałem na dwie grupy A i B (kryterium geograficzne) – I runda mecze w grupach A i B każdy z każdym mecz i rewanż, II runda, najlepsze 4 drużyny z każdej z grupy grają o miejsca 1-8 pozostałe drużyny o dalsze miejsca.  
8.     Drużyny mogą zgłosić dowolną liczbę zawodników, w meczu może wystąpić dwóch zawodników zrzeszonych. Jeżeli zawodnik wystąpi przynajmniej w jednym meczu ligowym w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach OZPN w drużynie seniorskiej, uważany będzie jako zawodnik zrzeszony, bez względu na wiek. Informację o zawodniku zrzeszonym należy zaznaczyć w protokole literką Z. Podstawą do weryfikacji zawodników będzie system Extranet
9.     W przypadku zgłoszenia przez daną drużynę dwóch zespołów, dwóch zawodników w każdym meczu z pierwszego składu może występować w drugiej drużynie, podobnie dwóch zawodników z drugiego składu może występować w pierwszej drużynie (pod warunkiem że dwie drużyny grają w innych  ligach).
10.   W czasie rundy jesiennej lub wiosennej zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, niezależnie od ligi oraz od nazwy drużyny  (zmianę drużyny przez zawodnika należy zgłosić przed rozpoczęciem rundy jesiennej lub wiosennej), karą w tym przypadku będzie:
-         dla zawodnika – odsunięcie od dwóch spotkań swojej drużyny.
-         dla drużyny – przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.
*         wyjątkiem jest możliwość gry w innej drużynie, gdy w trakcie sezonu do rozgrywek dochodzi nowa drużyna.
*          od sezonu 2015/2016 zawodnik może raz zmienić drużynę w trakcie rundy jesiennej lub wiosennej, ale tylko na zasadzie  tgz. transferu. Opłata za transfer wynosi wówczas 100 zł. Po zakończeniu rundy jesiennej można zmienić drużynę bezpłatnie.
11. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, zawodnicy tej drużyny nie mogą grać w innych zespołach do końca rundy w której zespół został wycofany oraz do momentu uregulowania zaległości.
12.  Udział w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry (np. przekroczenie limitu zawodników zrzeszonych, podszywanie się pod inne nazwisko, nie poddanie się weryfikacji  lub inne skutkuje automatycznym walkowerem oraz stratą kaucji w wysokości 100 zł.
13.  Każdy zawodnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny)
Przed każdym spotkaniem sędzia ma obowiązek zweryfikować wszystkich zawodników grających w meczu, brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuje tym, że zawodnik nie może wystąpić w danym spotkaniu, z wyjątkiem zgody na udział takiego zawodnika przez drużynę przeciwną (podpis i deklaracja w protokole Kapitana), ale wówczas drużyna nie może po meczu wnosić żadnych roszczeń.    

14.   Każda drużyna powinna posiadać wyznaczone miejsce rozgrywania spotkań jako gospodarz.
15.   Przed każdym spotkaniem drużyna ma obowiązek przygotować boisko do meczu
*       powinny być wyznaczone co najmniej linie dookoła boiska, linia środkowa oraz linie oznaczające pole karne,
*      powinna być skoszona trawa,
*   w przypadku braku oznaczenia boiska lub wysokiej trawy, sędzia meczu może nie dopuścić do rozegrania spotkania na takim boisku, wówczas gospodarze są zobowiązani do poprawy stanu boiska oraz do pokrycia kosztów przyjazdu Sędziego oraz drużyny przyjezdnej, następnie Rada Ligi ustali nowy termin rozegrania tego spotkania, jeżeli w kolejnym terminie stan boiska nie będzie się nadawał do gry, wówczas zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej.
16.  Przed rozpoczęciem każdego spotkania obowiązkowo Sędzia meczu wraz z Kapitanami drużyn wypełniają protokół, oryginał po meczu zabierają sędziowie, który trafia dla organizatora, na życzenie gospodarzy lub gości należy wypełnić protokół jeszcze w dwóch egzemplarzach (lub skopiować).  
Wskazane jest również zrobienie zdjęcia protokołu po meczu (bardzo ważne w przypadku zgłaszanych protestów)
Protokół przed meczem powinna przekazać sędziemu drużyna gospodarzy. (Brak oryginalnego protokołu to  trata kaucji 10 zł)
             W przypadku składania protestów przez drużyny, podstawą do przyjęcia protestu będzie protokół z meczu. Bez protokołu z meczu protesty nie będą rozstrzygane.
Każda drużyna po meczu ma obowiązek w ciągu trzech dni po meczu (najlepiej w dniu meczu) przesłania do organizatora wyniku meczu, wyniku do przerwy, strzelców bramek oraz składów oraz ewentualnie kary meczu (czerwona kartka) o ile taka miała miejsce. Brak dostarczenie informacji o meczu przez daną drużynę będzie skutkować stratę kaucji 10 zł.
Sędzia po każdym meczu powinien przesłać sprawozdanie z meczu lub skan protokołu najpóźniej do trzech dniu po rozegranym spotkaniu.  
    Brak dostarczenia protokołu z meczu do organizatora, to kara 30 zł. potrącona z kaucji. (weryfikacja protokołów będzie po zakończeniu każdej rundy)   

17.    W sezonie 2015/2016 będzie obowiązywała podobna forma sędziowania spotkań jak w sezonie 2014/2015. Wszystkie spotkania będą sędziowane przez sędziów wyznaczonych przez organizatora.
18.  W sezonie 2015/2016 będzie obowiązywała kaucja zwrotna w wysokości 200 zł., (większość drużyn posiada częściowo środki na kaucję z sezonu 2014/2015) Kaucję drużyna będzie traciła w przypadku oddania meczu walkowerem (każde spotkanie oddane walkowerem to strata kaucji 100 zł.),  brak protokołu z meczu (30 zł.), za grę nieuprawnionego zawodnika (50 zł.), brak przekazania informacji o meczu (10 zł)
    W przypadku gdy drużyna wyzeruje kaucję, wówczas zostaje zawieszona w rozgrywkach, do momentu uregulowania zaległości, zawieszenie drużyny nie dotyczy w przypadku straty kaucji na skutek trzeciego walkowera wówczas drużyna zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek   

19.  W sezonie 2015/2016 będzie prowadzona ewidencja zawodników na podobnej zasadzie jak w sezonie 2014/2015. Przed sezonem Kapitan drużyny powinien dostarczyć do organizatora Listę zgłoszeniową oraz Kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 Lista zgłoszeniowa zawodników oraz wypełniony protokół ze składami drużyn powinien być dostarczony do sędziego przed każdym spotkaniem.

20.  Od sezonu 2015/2016 w rozgrywkach Powiatowej I ligi piłkarskich siódemek obowiązują jednolite koszulki piłkarskie z numerami. W trakcie meczu zawodnicy nie mogą zamieniać się koszulkami. W przypadku gry zawodnika w innej koszulce sędzia ma prawo nie dopuścić takiego zawodnika do gry. W przypadku braku jednolitych koszulek z numerami całej drużyny sędzia może nie dopuścić takiej drużyny do gry. Wówczas taka drużyna traci 50 zł. kaucji, następnie organizator wyznacza nowy termin rozegrania tego spotkania. Przepis ten w sezonie 2015/2016 będzie respektowany w rozgrywkach I ligi. 
    Zarówno w rozgrywkach I i II ligi obowiązuje zakaz gry w tgz. ,,wkrętach ”, można grać tylko w tgz. lankach lub butach halowych. Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje obuwie halowe lub tgz. żwirówki.

   W miarę możliwości wszystkie drużyny II ligi również zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów piłkarskich z numerami. 
21.   Drużyny mają obowiązek przed każdym spotkaniem wyjść na środek boiska, ustawić się w szeregu, a następnie przywitać się z kibicami, sędzią spotkania oraz drużyną przeciwną.
22. Do meczu drużyny wystawiają 7 zawodników (6 zawodników z pola + bramkarz). W sezonie 2015/2016 zmiany można przeprowadzać przed drużynę która posiada piłkę. Zawodnik musi opuścić boisko, wówczas dopiero może wejść zawodnik rezerwowy.  Zmiany należy przeprowadzać w strefie środkowej boiska, o zmianach nie trzeba informować sędziego
*  w przypadku gdy drużyna nie przeprowadza prawidłowo zmian, sędzia ma prawo przyznania
kary  2 min lub 5 min dowolnemu zawodnikowi, wyznaczonego przez kapitana drużyny nieprawidłowo przeprowadzającej zmiany.
* Drużyna nie może przystąpić do meczu jeśli nie posiada minimum 5 zawodników. W trakcie gry gdy na boisku jest mniej niż pięciu zawodników, sędzia ma prawo zakończyć mecz, gdy stwierdzi że taka gra traci sportowy charakter ( zbyt  duża przewaga jednej drużyny).
23. Mecze rozgrywane są względem obecnie obowiązujących przepisów PZPN, z wyjątkiem niżej wymienionych: 
-  za zagrania niezgodne z przepisami lub nie sportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany:  ostrzeżenie = żółta kartka (bez konsekwencji), 2 min, 5 min lub karą meczu = czerwona kartka
-żółte kartki nie będą odnotowywane w protokole, druga żółta kartka powinna zakończyć się karą 2 min.)
·  kary 2 min i 5 min anuluje bramka zdobyta przez drużynę przeciwną,
·  kara meczu = czerwona kartka eliminuje zawodnika z następnego spotkania, kara może być zwiększona przez Radę Ligi za złe zachowanie lub brutalną grę. W miejsce zawodnika ukaranego czerwoną kartką = karą meczu,  może wejść na boisko kolejny zawodnik po 10 min od otrzymania kary.
·   czas gry 2x35 minut,
-  odległość podczas wykonywania rzutów wolnych wynosi 6 metrów,
·  rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów,
· nie obowiązuje przepis o spalonym,
-  na każdy mecz będzie wyznaczony sędzia, jeżeli po upływie 15 min. sędzia nie dojedzie na spotkanie, wówczas gospodarze wyznaczają sędziego do prowadzenia  meczu, wypełniają protokół z meczu oraz przesyłają go do organizatora.
24.   Każda drużyna będąca gospodarzem spotkania wyznacza dwie osoby do sędziowania spotkania na liniach bocznych.
25.  Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
26.  Przełożenie spotkania na inny termin musi być za zgodą drużyny przeciwnej oraz organizatora. Przełożenie spotkania na trzy dni przed meczem obciąża drużynę przekładającą 30zł z kaucji. Nowy termin rozegrania meczu musi być wyznaczony w ciągu dwóch tygodni od planowanego terminu, ale nie może być rozegrany po zakończeniu ostatniej kolejki spotkań rundy wiosennej. Nie rozegranie w tym terminie meczu  powoduje przyznanie walkowera dla drużyny, która przełożyła spotkanie. Przegranie trzech meczów walkowerem powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek. (Nie będą zaliczane walkowery techniczne np. walkower za grę nieuprawnionego zawodnika)
* Wszystkie wyniki drużyny wykluczonej zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% spotkań, a jeżeli rozegra ona ich 50% lub więcej wyniki zostają utrzymane, zaś w meczach nierozegranych– zostaną przyznane walkowery dla drużyn  przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu. 
27.   Oczekiwanie na drużynę przeciwną od wyznaczonej godziny spotkania wynosi 15 minut. Po upływie tego terminu zostaje przyznany walkower.
28.  Po zakończeniu każdego spotkania, kapitan lub inny przedstawiciel każdej drużyny jest proszony o przesłanie sms-em lub e-meilem wyniku meczu, wyniku do przerwy, strzelców bramek, składu oraz imię i nazwisko sędziego prowadzącego mecz  (numer telefonu 508267161 lub adam.romanczuk@op.pl). Przesłanie takich informacji pozwoli na szybsze zamieszczenie informacji o danej kolejce na stronie internetowej. 
29.  Wyniki, strzelcy oraz tabela rozgrywek będą publikowane w jednej z lokalnych gazet ,,Wieści sokołowskie”  oraz na www.siodemkigokis.futbolowo.pl
30. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt.; remis– 1 pkt; porażka– 0 pkt.
31. O kolejności w tabeli decydują kolejno:
·        liczba zdobytych punktów,
·          mecz bezpośredni między zainteresowanymi drużynami, w przypadku większej  liczby drużyn mała tabela
-        bilans bramek ze wszystkich meczów,
·        większa liczba strzelonych bramek.
32. Mecze rozgrywane są w niedziele oraz ewentualnie w dni świąteczne.
33. W razie zaistniałych konfliktów o rozstrzygnięciu ich decyduje ,,Rada ligi” powołana na spotkaniu organizacyjnym. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów (> 50%); kworum stanowią 3 osoby.
34. Udział w rozgrywkach odbywa się na zasadzie dobrowolności. Organizator nie odpowiada za urazy powstałe na boisku.
35. Wszystkie drużyny mają obowiązek ubezpieczenia się, koszt ubezpieczenia wynosi 30 zł rocznie w LZS w Siedlcach, ubezpieczenie ważne jest rok kalendarzowy. Drużyna która nie  wniesie opłaty na ubezpieczenie nie może być dopuszczona do rozgrywek.  W przypadku zgłoszenia dwóch drużyn obowiązuje tylko jedna stawka ubezpieczenia.
36. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie boiska i szkoły do której ono należy.
37. Organizator zastrzega sobie zmiany regulaminu, w trakcie trwania rundy jesiennej lub wiosennej.
38. W przypadku zaistniałych sytuacji nie objętych regulaminem głos decydujący ma Organizator rozgrywek.

 

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 24

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 23
JSPNT SOKOŁÓW 3:0 JABŁONNA LACKA
ATS KOWIESY 0:16 NIECIECZ
GKS CERANÓW 3:3 KAMIANKA
SABNIE 8:4 SKRZESZEW
BG SOKOŁÓW 3:0 WSZEBORY
BUJAŁY 3:0 PRZYWÓZKI
KAMIEŃCZYK 0:3 SOKOŁÓW I
MTS SOKOŁÓW 4:4 DZIERZBY
RYTELE ŚWIĘCKIE 3:0 OSP NOWA WIEŚ GROCHOWSKA

Tabela końcowa I liga 2014/2015

 

l.p

Drużyna

M

P

Br

1.

Nieciecz (m)

20

54

180

38

2.

Sabnie (p)

20

43

108

67

3.

BTS Kobylany

20

41

122

72

4.

Ulkar Karolew

20

31

105

117

5.

Skrzeszew (b)

20

31

69

69

6.

THC Czarni Wrotnów

20

27

60

80

7.

GKS Ceranów (b)

20

27

47

54

8.

ATS Kowiesy (b)

20

24

86

109

9.

Kamianka

20

22

81

111

10.

JSPNT Sokołów

20

22

69

99

11.

Jabłonna Lacka

20

0

38

149

 

 

 

 

 

Tabela końcowa II liga 2014/2015

l.p

Drużyna

M

P

Br

1.

Bujały

20

46

81

35

2.

Sokołów I

20

46

130

46

3.

NKS Białobrzegi

20

43

119

60

4.

Kamieńczyk

20

38

85

46

5.

Przywózki

20

37

74

62

6.

BG Sokołów

20

32

85

72

7.

Rytele Święckie

20

28

85

74

8.

MTS Sokołów

20

23

67

119

9.

Dzierzby

20

15

53

79

10.

Nowa Wieś Gr.

20

13

45

111

11.

Wszebory

20

0

23

143

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki
1. NIECIECZ 54 bz
2. SOKOŁÓW I 46 plus
3. BUJAŁY 46 plus
4. NKS BIAŁOBRZEGI 43 minus
5. SABNIE 43 plus
6. BTS KOBYLANY 41 plus
7. KAMIEŃCZYK 38 minus
8. PRZYWÓZKI 37 minus
9. BG SOKOŁÓW 32 plus
10. SKRZESZEW 31 plus
11. ULKAR KAROLEW 31 minus
12. RYTELE ŚWIĘCKIE 28 plus
13. GKS CERANÓW 27 minus
14. THC CZARNI WROTNÓW 27 bz
15. ATS KOWIESY 24 plus
16. MTS SOKOŁÓW 23 plus
17. KAMIANKA 22 minus
18. JSPNT SOKOŁÓW 22 minus
19. DZIERZBY 15 plus
20. OSP NOWA WIEŚ GROCHOWSKA 13 minus
21. JABŁONNA LACKA 0 bz
22. WSZEBORY 0 bz